Poveznice
Search
ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 27001

Programi i projekti

Nacionalni program “Živjeti zdravo”

Očekivani javnozdravstveni doprinosi Nacionalnog programa “Živjeti zdravo” su: senzibilizacija građana o potrebi očuvanja zdravlja, mijenjanje promjenjivih loših životnih navika, smanjenje pobola od kroničnih nezaraznih bolesti i porast udjela zdravih građana u ukupnoj populaciji Republike Hrvatske.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Ciljevi programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva su smanjiti smrtnost od ovog oblika raka za 15% u desetogodišnjem razdoblju od početka provedbe ovog nacionlnog programa uz ciklus pozivanja svake dvije godine, otkriti rak u najranijem stadiju bolesti kada se bolest lakše liječi te tako poboljšati kvalitetu života i preživljavanje oboljelih…

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Ciljevi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke Ministarstva zdravlja su: 1) smanjiti smrtnost od raka dojke pet godina nakon početka provođenja programa za 25%, 2) otkriti u što većem postotku rak dojke u početnom (lokaliziranom) stadiju uodnosu na uznapredovale stadije bolesti i time smanjiti troškove vrlo skupog liječenja uznapredovalog stadija bolesti, 3) pobljšati kvalitetu življenja bolesnica s rakom dojke.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

Cilj programa je smanjiti pojavnost raka vrata maternice za 60% 8 godina od početka programa, smanjiti smrtnost od raka vrata maternice za 80% 13 godina od početka programa te postepeno potpuno ukidanje oportunističkog programa uvođenjem organiziranog programa probira.

Nadzor nad provedbom DDD mjera

ZZJZ Zagrebačke županije, Služba za epidemiologiju bavi se proučavanjem, praćenjem kukaca i glodavaca koji mogu predstavljati opasnost za zdravlje ljudi prijenosom zaraznih bolesti. Odjel za DDD obavlja stručne poslove istraživanja, izrade programa, stručnog nadzora nad provedbom preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Preventivni program prevencije pušenja

Bolesti povezane s pušenjem ozbiljan su uzrok radne nesposobnosti i prerane smrti pa bi se suzbijanjem pušenja moglo učiniti više u pravcu poboljšanja zdravstvenog stanja i produljenja ljudskog života, nego bilo kojom drugom akcijom na polju preventivne medicine. Stoga, sprječavanje pušenja treba biti osnova svakoga preventivnoga medicinskog programa.

Program izvanbolničkog liječenja ovisnosti

Služba za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti otvorena je svima koji direktno i indirektno imaju problema s ovisnosti ili se u svom radu susreću s problemom ovisnosti. Služba obavlja poslove određene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti temeljem Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2012.–2017. godine te Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga.

Program ranog otkrivanja šećerne bolesti

Šećerna bolest spada među deset najznačajnijih javnozdravstvenih problema suvremenog društva s vrlo visokom prevalencijom i uzlaznim trendom u broju oboljelih u razvijenim zemljama. Osnovna osobina šećerne bolesti je hiperglikemija tj. povišena razina glukoze u krvi. Oštećenja koja se događaju godinama, iako nisu bolna, mogu ozbiljno narušiti rad organa u kojima se krvne žile nalaze.

Program zaštite mentalnog zdravlja

Poremećaji mentalnog zdravlja predstavljaju istinski zdravstveni problem kojem valja prići kao i problemu tjelesnog zdravlja. Zbog česte pojavnosti i sve veće učestalosti, čestog početka u mlađoj odrasloj dobi, narušavanja kvalitete života kako bolesnika tako i njegove obitelji, duševne bolesti i mentalni poremećaji predstavljaju jedan od važnijih javnozdravstvenih problema i u svijetu i kod nas…

Promicanje tjelesne aktivnosti i prevencija pretilosti

Povećana tjelesna težina, a osobito pretilost pridonose razvoju kroničnih nezaraznih bolesti, prvenstveno razvoju šećerne bolesti tip 2, nekih sijela raka, te bolesti srca i krvnih žila. Za navedene bolesti dokazani su rizični čimbenici poput nepravilne prehrane i smanjene tjelesne aktivnosti.

Savjetovalište za cijepljenje

Cijepljenje je najučinkovitiji medicinski postupak koji se može uspoređivati samo sa pronalaskom antibiotika. Masovni programi cijepljenja koji se provode od sredine 20. stoljeća a koji su osmišljeni i evaluirani epidemiološkim metodama doveli su do značajnog pada obolijevanja i smrtnosti te kontrole zaraznih bolesti protiv kojih se cijepi.

Korištenjem stranice www.zzjz-zz.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. Više o kolačićima

Skip to content