Poveznice
ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 27001

Obavijest o radu službe za školsku i sveučilišnu medicinu od 1.9.2020.

Služba za školsku i adolescentnu medicinu svoj je rad prilagodila novonastaloj situaciji vezanoj uz epidemiju izazvanu novim koronavirusom.

Kontakti nadležnih timova školske medicine te radno vrijeme potražite pod Kontakti – Služba za školsku i sveučilišnu medicinu.

Upute o potrebi pridržavanja mjera zaštite

 • febrilni i s respiratornim tegobama neće biti primljeni,
 • prije ulaska u prostor ambulante ispuniti IZJAVU da niste prema svom saznanju bili u riziku ili ponijeti ispunjenu Izjavu (zdravstveno osoblje će provjeriti je li pacijentu izrečena mjera samoizolacije),
 • prije ulaska u prostor ambulante potrebno je dezinficirati ruke i obuću te staviti masku (ponijeti vlastite),
 • u pratnji može biti samo jedan roditelj,
 • morate doći točno u termin i ne zadržavati se,
 • u čekaonici je potrebno održavati fizičku distancu
 • dijete ulazi samo, iznimno s roditeljem koji se u tom slučaju smješta na udaljenost od zdravstvenog osoblja.
 • nakon svakog pregleda provjetriti će se prostor i dezinficirati radne površine.

Sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o mjerama zaštite tijekom epidemije, te preporukama Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja provoditi će se sukladno mogućnostima poštivanja mjera i uputa nadležnih tijela.

Slijedeći dokument Ministarstva znanosti (MZO) Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 načela rada timova školske medicine tijekom epidemije su:

 • aktivnosti provoditi u ambulantama
 • u škole ići samo ako je to opravdano i nužno radi izvršenja zadataka i poslova koje nije moguće izvršiti drugačije
 • raditi u adekvatnim školskim prostorima u kojima je moguće provesti sve mjere kao što bi bile provedene u ambulanti
 • nikako ne ulaziti iz razreda u razred
 • obavezno nositi zaštitnu opremu pravilno i dosljedno
 • ne provode se skupni sistematski pregledi niti skupni skrininzi
 • naručivati primjereni broj pacijenata (npr. Sistematski pregled učenika 8. razreda moguće je 15 u jednom radnom danu)
 • naručivati djecu s roditeljima u ambulante, pojedinačno, s definiranim terminima narudžbe
 • kada je moguće obaviti više postupaka u jednom posjetu (pregled, cijepljenje, savjetovanje)
 • aktivnosti provoditi prema prioritetima
 • prilagoditi sadržaj postojećih usluga (npr. Pregled za studentski dom treba sadržavati i procjenu rizika na COVID-19)
 • provoditi i druge usluge iz našeg okvira rada, a koje zahtijevaju okolnosti epidemije

Prioritetne aktivnosti

Mišljenja, preporuke, potvrde

 • za učenike kod izostanka duljih od mjesec dana (izrazito vulnerabilne skupine, osobe koje dijele kućanstvo s izrazito vulnerabilnom osobom, kronični bolesnici, djeca s teškoćama u razvoju)

Na zahtjev roditelja/staratelja školski liječnik će učiniti kliničku individualiziranu procjenu rizika po zdravlje pojedinog učenika uzimajući u obzir kliničku sliku i trenutne epidemiološke okolnosti.

 • profesionalno usmjeravanje
 • primjerene oblike školovanja
 • mirovanje studentskih prava zbog zdravstvenih razloga
 • oslobođenja od tjelovježbe
 • druge potvrde

Izdavati će se kontinuirano prema zahtjevima na temelju medicinske dokumentacije koju roditelji/staratelji šalju elektronskim putem kada god je to moguće. Dodatne preglede djece učiniti će se ukoliko se radi o novom pacijentu ili se iz postojeće dokumentacije, zbog zastarjelosti/ manjkavosti, ne može donijeti relevantno stručno mišljenje. Dodatne obrade i mišljenja drugih stručnjaka tražiti će se kada su za donošenje mišljenja neophodne dodatne informacije.

Sistematski pregledi učenika osmih razreda osnovne škole

Roditeljima će biti dostavljeni pozivi putem maila, direktno od strane nadležnog tima školske medicine ili putem škole uz napomenu da na pregled donesu medicinsku dokumentaciju kao i obavijest o cijepljenju HPV-om.

Uz pregled će se dijete, po procijeni liječnika, cijepiti protiv Difterije, Tetanusa i Poliomijelitisa, a u slučaju da bude dostupno cjepivo Dultavax može se aplicirati i cjepivo protiv HPV-a u drugu ruku. Boravak djeteta u ambulanti bi trebao trajati maksimalno 20 minuta.

Kontrolni pregledi, pregledi za smještaj u đački ili studentski dom

 1. za pregled se prethodno (telefonski ili e mailom) treba najaviti. Narudžbe neposrednim kontaktom nije uputno raditi!
 2. pacijent prilaže recentnu medicinske dokumentacije ukoliko boluje od kronične bolesti, te Rješenje o tjelesnom oštećenju  i Odluku o polaganju ispita državne mature uz prilagodbu ispitne tehnologije ukoliko ista postoje po mogućnosti sceniranu mailom prilikom narudžbe.

Zdravstveni odgoj na daljinu

Provoditi će se kontinuirano. Ponuditi će se video materijali (Pubertet za 5. razrede, Spolno i reproduktivno zdravlje za 1. i 2. SŠ, Korona virus za 1.-4. razred) odobreni od MZO i ponuditi mogućnost uključivanja liječnika/sestre na daljinu.

Savjetovališni rad

Provoditi će se kontinuirano prema zahtjevima na daljinu, video pozivom ili telefonom, koristiti mogućnost grupnog savjetovanja za punoljetne, roditelje i nastavnike.

Skrining na poremećaje mentalnog zdravlja

U drugom polugodište poslati će se preko škole Upitnik YP-Core s uputom da se ispunjeni potrebno vratiti liječniku u zatvorenoj koverti.

Izvanredne aktivnosti tijekom epidemije

Provoditi ćemo kontinuirano prema potrebi.

Ravnatelj obrazovne ustanove odmah javlja nadležnom epidemiologu/školskom liječniku:

 • svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 (dva i više djelatnika i/ili djece/učenika sa sumnjom iz iste sobe/učionice/hodnika i sl.) kao što se to radi i u slučaju drugih zaraznih bolesti koje se obavezno prijavljuju u Republici Hrvatskoj, a prema Listi zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku
 • svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 koju djelatnik, odnosno roditelj imaju obavezu žurno javiti ravnatelju ustanove.

Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, odgojno obrazovna skupina/razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s odgojno-obrazovnim radom, dok se kod grupiranja osoba sa znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju liječnika. Kada se kod djeteta/učenika ili djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa što, između ostalog, znači da se za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kada je osoba mogla biti zarazna izriče mjera aktivnoga zdravstvenog nadzora u samoizolaciji.

Aktivnosti koje se provode prema mogućnostima organizacije

SISTEMATSKI PREGLEDI 5. RAZRED OŠ – u drugom polugodištu.

Detaljno će se proučiti postojeću medicinsku dokumentaciju / zdravstveni karton, prikupiti podatke od škole i ciljano pozvati djecu kod kojih postoje zdravstvene poteškoće, rizici, problemi u školi…… U trijaži će se usko surađivati sa školom. Djeca dolaze na pregled u pratnji roditelja.

SISTEMATSKI PREGLEDI 1. RAZRED SŠ – kraj prvog polugodišta ili početak drugog.

Detaljno će se proučiti postojeću medicinsku dokumentaciju / zdravstveni karton, prikupiti podatke od škole i ciljano pozvati djecu kod kojih postoje zdravstvene poteškoće, rizici, problemi u školi…… U trijaži će se usko surađivati sa školom. Djeca dolaze na pregled u pratnji roditelja.

1.GODINA STUDIJA- tijekom cijele akademske godine.

Studentima će se dati obavijest o mogućnosti sistematskog pregleda, a sukladno trenutnoj situaciji i njihovim potrebama za nekom prilagodbom uvjeta tijekom studija( TZK-oslobađanje, mirovanje studentskih obveza, prilagodba uvjeta studiranja…).

SKRININZI (osim YP-core) – tijekom cijele godine, u ambulantama tijekom drugih pregleda na koje je dijete došlo.

Korištenjem stranice www.zzjz-zz.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. Više o kolačićima

Skip to content